Hogyha wellness, akkor egészség is?

wellness hnhotels7A wellness végeredményében egy olyanféle ötlet, mely már az emberiség kialakulása óta megtalálható. Lényege eredetileg az, hogy a kórok keletkezését megelőzze, és hogy a szellemi fittséget korrigálni tudja. Az a gondolkozás, mely a megfelelő erőnlét kialakítására mutat, az ókorig nyúlik vissza. 1950-ben alakult ki a wellness ötlet, dr. Halbert L. Dunn hozta létre, a fitness és a wellbeing szavak összetételéből. Az USA-ban keletkezett a 80-as évek alatt, az “Érezd jól magad!” kifejezést takarja. Éppen sikerkoncepciónak is tartható végeredményében a wellness, hisz számottevő funkcióval rendelkezik az olyanféle tudományágak közt, amelyek az egészséggel törődnek. A wellness végeredményében egy olyanféle életformát fed, mely lelkileg, és mentálisan kiegyensúlyozott.

www.piknik.hu/wellness

A megközelítés szerint a szellemi, és a közösségi megnyugvás a lelki vitalitás folytán felettébb elengedhetetlen. A wellness létrehozásának kiindulópontját az adta, hogy mostanság az átlag személynek nincs ideje az egészséges élet kialakításához. Rengetegen dolgoznak olyanféle helyeken, amelyen új levegő nélkül vannak, stresszel teli munkakörben dolgoznak, így pedig nagy eséllyel létrejöhetnek az érrendszeri betegségek. Pihenést nyújt azonban a wellness. A wellness eszméje szerint mindenki életébe megjelenhet a fizikai kiegyensúlyozottság, és a közérzetjavulás.

A wellness iránt érdeklődik?

wellness hnhotels6A wellness végeredményében egy olyan eszme, ami immáron a társadalom létrejötte óta létezik. Lényege eredendően az, hogy a betegségek kifejlődését megelőzze, továbbá hogy a szellemi életerőt korrigálni tudja. Az az elmélkedés, ami a megfelelő kondíció kiépítésére irányul, az ókorig visszanyúlik. 1950-ben jött létre a wellness eszme, dr. Halbert L. Dunn hozta létre, a fitness továbbá a wellbeing szavak összekeverésével. Az USA-ban keletkezett a 80-as években, az “Érezd jól magad!” eszmét takarja. Éppen sikerkoncepciónak is tartható végeredményében a wellness, mert kiemelkedő funkcióval rendelkezik az olyan tudományágak közepette, amik az egészséggel törődnek. A wellness végeredményében egy olyan életformát foglal magába, ami testileg, továbbá mentálisan is nyugodt. A nézet alapján a szellemi, továbbá a társadalmi nyugalom a testi fittség következtében fölöttébb elengedhetetlen. A wellness létrehozásának kiindulópontját az teremtette, hogy napjainkban a legtöbb személynek nincs alkalma az egészséges életmód megteremtéséhez. Többen dolgoznak olyan munkahelyen, amelyekben új levegő nem jön be, problémákkal teli munkakörben dolgoznak, így pedig könnyen kialakulhatnak a szívrendszeri betegségek. Regenerálódást biztosít ellenben a wellness. A wellness fogalma alapján mindenki életébe létrejöhet a fizikai kiegyensúlyozottság, továbbá a közérzetjavulás.

Sokak által kedvelt a wellness

wellness hnhotels5Bizonyára nagyon sokan szeretik kiélvezni a wellness adta lehetőségeket, viszont sok olyan kismamát is találhatunk, akik szintén szeretnék élvezni, de nem tudják, hogy mennyire van lehetőség a wellness alkalmazására babavárási időszak alatt. Nos, sok olyan kismama van, akit párjuk valamilyen wellness hétvégével ajándékoz meg, így a lehetőséget mind a ketten szeretnék kiélvezni, de nincsenek tisztában azzal, hogy a kismama alkalmazhatja-e a wellness típusait. Sokszor már a wellness hétvége lefoglalása és kifizetése után derül ki, hogy a hölgy állapotos, amely tulajdonképpen bárkivel megeshet, hiszen a kikapcsolódást mindig előre kell tervezni. A wellness hétvége lehetőségét sokan ajándékként szokták megkapni, egy várandósság idejében azonban komoly gondolkodás folyhat, hogy a wellness lehetőségeit milyen mértékben lehet kihasználni.

www.piknik.hu/wellness

Nos, a wellness lehetőségeit természetesen kiélvezhetik a kismamák is, de persze csak mértékletességgel. Amennyiben a kisbabát egyáltalán nem szeretnék veszélyeknek kitenni, akkor a wellness élvezetéről le lehet mondani, de a szakemberek ajánlása szerint nyugodtan lehet alkalmazni, de csak és kizárólag mértékkel! Egyszóval a kismamák számára is elérhető a wellness minden élvezete, viszont csakis elővigyázatosan lehet alkalmazni!

A wellness egészséges mindenkinek

wellness hnhotels4Amikor a wellness kialakult, akkor egy olyan életfilozófiát szerettek volna létrehozni, amely majd a későbbiekben az emberiség mindennapjaiba becsempészi magát. Erről elmondhatjuk biztosan és büszkén, hogy teljes mértékben sikerült is, hiszen nagyon sok olyan ember van, aki a wellness gondolkodásmódja szerint éli mindennapjait. A wellness gondolat kialakításakor az volt a fő cél, hogy meg lehessen általa előzni a betegségek létrejöttét, valamint hogy korrigálja a fizikális vitalistát. A wellness már az ókortól létezik valójában, maga a gondolkodásmód a megfelelő kondíció kialakítása miatt is jött létre. Egészen a wellbeing, valamint a fitness szavak összekeveréséből jött létre a wellness kifejezés, még 1950-ben. Maga az eszme a 80-as évek körül alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. A wellness esetében nyugodtan mondhatjuk, hogy teljes mértékben egy sikeres gondolkodásmód, hiszen az egészséggel foglalkozó tudományágak között rendkívül fontos szerepet szokott kapni. Olyan életforma igazából a wellness, amely által mentálisan, lelkileg és fizikailag is problémamentes életet hozhat magának létre az ember. A wellness által sikerülhet egy testi és lelki regenerálódást elérni, amely minden ember számára fontos lehet.

Forrás: http://www.piknik.hu/wellness

Jó hatással van az emberre a wellness

wellness hnhotels3Egész biztos, hogy rengeteg ember hallotta már azt egy másiktól, hogy mennyire jó a wellness, mert remek hatással van az egész emberi szervezetre. Tulajdonképpen ezt egyáltalán nem véletlen mondták azok, akik a wellness dicséretét közvetítik mások számára, hiszen a wellness tényleg annyira jó dolog, mint amilyennek sokan mások is mondják. A wellness tulajdonképpen nagyon sok fajta területből tevődik össze, így egészen biztos, hogy minden ember megtalálhatja a magának leginkább megfelelő módszert a wellness esetében. A wellness által nagyon sok fajta betegséget elmulaszthatunk, vagy éppenséggel pontosan meg is előzhetjük őket, ezért valóban érdemes a wellness lehetőségeit kihasználni, ezt sok esetben az orvos is ajánlani szokta. A wellness valójában a szállodák és fürdők szolgáltatásai között igencsak elterjedtek, a szállodák esetében már komplett wellnesshotelek is léteznek, ahol a vendég a wellness bármely formáját kipróbálhatja ottléte alatt, akár egész nap is, ha minden típust kipróbál. A wellness tulajdonképpen egy olyan életfelfogás, amely segítségével arra törekszünk, hogy a testünk és a lelkünk is a lehető legjobban érezze magát a sok kényeztetés és az egészséges életmód miatt.

A wellness részletei

wellness hnhotels2A wellness alapvetően egy afféle ötlet, ami immár a társadalom keletkezése óta létezik. Lényege eredetileg az, hogy a betegségek kifejlődését megakadályozza, és hogy a fizikális életerőt korrigálni tudja. Az az elmélkedés, ami a megfelelő közérzet kiépítésére irányul, az ókorig nyúlik vissza. 1950-ben jött létre a wellness ötlet, dr. Halbert L. Dunn hozta létre, a fitness és a wellbeing szó összetételéből. Az Amerikai Egyesült Államokban keletkezett a 80-as évek során, az “Érezd jól magad!” elgondolást jelenti. Akár sikerkoncepciónak is tartható alapvetően a wellness, hisz nagy funkcióval bír az afféle tudományágak területén, amik az egészséggel törődnek. A wellness alapvetően egy afféle életformát fed, ami lelkileg, és szociálisan problémamentes. A megközelítés alapján a szellemi, és a szociális harmónia a testi fittség folytán nagyon elengedhetetlen. A wellness ötletének kiindulópontját az teremtette, hogy manapság az átlag személynek nincs alkalma az egészséges életmód kialakításához. Többen dolgoznak afféle szobában, amelyekben új levegő nélkül vannak, problémákkal teli munkakörben dolgoznak, így pedig könnyen kialakulhatnak az érrendszeri betegségek. Pihenést biztosít viszont a wellness. A wellness életforma alapján az ember életébe megjelenhet a lelki kiegyensúlyozottság, és a közérzetjavulás.

Bármely hétvége öröme lehet: a wellness

wellness hnhotels

A wellness alapjában véve egy olyan fogalom, amely immár az emberiség létrejötte óta fellelhető. Lényege eredendően az, hogy a kórok létrejöttét megelőzze, azonfelül hogy a fizikális vitalitást javítani tudja. Az az elmélkedés, amely az optimális kondíció létrehozására irányul, az ókorig visszanyúlik. 1950-ben született meg a wellness fogalom, dr. Halbert L. Dunn teremtette meg, a fitness azonfelül a wellbeing szó összekeverésével. Az USA-ban indult el a 80-as években, az “Érezd jól magad!” gondolatot jelenti. Éppen sikerkoncepciónak is tartható alapjában véve a wellness, mivel meghatározó funkcióval bír az olyan tudományágak között, amik az egészséggel foglalkoznak.

http://www.piknik.hu/wellness

A wellness alapjában véve egy olyan életformát takar, amely lelkileg, azonfelül mentálisan kiegyensúlyozott. A felfogás szerint a szellemi, azonfelül a közösségi harmónia a lelki vitalitás okán jelentősen meghatározó. A wellness ötletének alapját az teremtette, hogy manapság az átlag embernek nincs lehetősége az egészséges élet megteremtéséhez. Rengetegen dolgoznak olyan helyeken, ahol friss levegő nélkül vannak, stresszel teli munkakört töltenek be, ezáltal pedig nagy eséllyel létrejöhetnek az érrendszeri betegségek. Regenerálódást biztosít viszont a wellness. A wellness eszméje alapján mindenki életébe megjelenhet a fizikai kiegyensúlyozottság, azonfelül a közérzetjavulás.