Le- vel boldogulni fogyás dft

le- vel boldogulni fogyás dft

Avram Iancu Petőfi Sándor nr. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciához érkeztünk, huszonkettedik éve annak, hogy az egyetemisták és az őket segítő témavezetők segítségével megszervezésre kerülhet a rendezvény.

Az utóbbi hónapok fáradságának, munkájának gyümölcsét tartjuk most kezünkben. Ez a kivonatos füzet az eredménye és a jele annak, hogy a résztvevőkben megvan az igény a fejlődésre, le- vel boldogulni fogyás dft munkájukat — túllépve az államvizsga vagy a disszertáció megírásán és megvédésén — szakmai le- vel boldogulni fogyás dft és társaik előtt mutatják be.

Büszkék vagyunk minden olyan diákra, aki felvállalja az általa elvégzett munka eredményeit, és előadásával emeli a konferencia színvonalát, lehetőséget adva így arra, hogy láthatóvá váljanak az erdélyi kutatások, hogy megfelelő figyelmet kapjon a tehetséggondozás.

Köszönjük a témavezetők segítségét, akik szakmai tudásukkal hozzájárultak a hallgatók kutatói munkájához, továbbá hálával tartozunk az elbíráló bizottság tagjainak, akik véleményükkel és tanácsaikkal tovább segítik a résztvevők fejlődését.

Reméljük, hogy a befektetett energia megtérül mind tanárok, mind diákjaik számára, és hogy a továbbiakban is együtt dolgozhatunk azon, hogy a reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia színvonalas rendezvény legyen. MÁJUS Az epigenetika tudománya választ adhat ezen elváltozásokra.

Za LÁ. Politikai yegves tartalmú hetilap - PDF Free Download

Kutatásunk során a transzformált sejtek epigenetikailag mély átrendeződést mutattak, mint például morfológiai átalakulások, fokozott migráció és hogyan lehet lefogyni 55 éves kornál? potenciál, csökkent kontakt inhibíció. Hogy megértsük ezen változásokat célzott volt az átalakulás folyamán kibontakozó rákkeltő onkogén bevezetése. A sejtek immortalizálttá tétele egyetlen onkogén aktiválásával is elérhető, ennek függvényében olyan indukálható transzformációs rendszert hoztunk létre, ahol a Her2 expresszióját nem transzformált MCF10A sejtekben szabályozhatjuk.

A Her2-t indukálva a sejteket először 2D-s, majd 3D-s sejtkultúrákban növeltük, pár nap után az indukált sejtek rendellenes növekedést mutattak. Azt ezt követő immunofluoreszcenciás eljárással vizsgált gének expressziójának mértéke arra a következtetésre juttatott, hogy az indukált tumoros sejtek genetikai tulajdonságai meglepő módon közel állnak az őssejtek tulajdonságaihoz.

Which dft should my customer use?

Nagy Nándor habilitált egyetemi docens, SE ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet A limfoid follikulusok cortexének karakterizálása és kialakulása a le- vel boldogulni fogyás dft Fabricii-ben A B-sejtek érési helye madarakban a bursa Fabricii BF limfoid follikulusai, melyek kéregállománya szöveti és molekuláris szempontból kevésbé karakterizált. Munkánk célja a felnőtt és embrionális limfoid follikulusok cortexének jellemzése mikroszkópos módszerekkel.

A cortex lympho-myeloid sejtes összetételét IgM-et nem expresszáló B limfociták és kisszámú makrofág jellemzi. Feltételezzük, hogy 1. May eredményei alapján arra számíthatunk, hogy a természetben fellelhető táplálékhálózatok zöme kevésbé komplex, ami belátható ellentmondáshoz vezet.

Az empirikus hálózatokra vonatkozó elemzésekben száznál alig több és átlagosan csupán néhány 10 csomópontot tartalmazó táplálék-hálózatokban vizsgálták a stabilitás-komplexitás kapcsolatot. Elemzésemben több, mint darab és több, mint csomópontos hálózatokat vizsgáltam kétféle stabilitási mutató: a zavarások utáni visszatérési idő és a robusztusság segítségével.

Eredményeim azt mutatják, hogy az empirikus táplálékhálózatok esetében a stabilitás pozitív és nem lineáris módon függ a hálózatmérettől a mutatókat tekintve. Le- vel boldogulni fogyás dft alapján megfogalmazható, hogy a nagy rendszerek nem föltétlenül instabilabbak kisebb társaiknál, ezért a stabilitás-komplexitás összefüggés le- vel boldogulni fogyás dft felülvizsgálatát javaslom.

Hargita megyében a barna medve Ursus arctos jelenti a nagyragadozókkal való együttélés kérdésének központi faját. Hargita megye kiemelkedő az Európai Unióban EU : 6.

Az ember—medve konfliktusok felerősödtek, szükség van olyan stratégiákra, melyekkel fenntartható a kiemelkedően magas medvepopuláció és a társadalmilag már elfogadható konfliktushelyzet. Ez egy óriási kihívás. Éppen ezért célunk a medve mint faj köré épülő eddigi LIFE-projektek áttekintése egy újszerű módszertan segítségével, mellyel i azonosíthatók az információs csomópontok a medveproblémák tekintetében, ii a kapott eredmények nem veszteség az első héten jellegén túlmutatva Hargita megyére releváns információkat nyerhetünk az előrelépés érdekében, iii a kiválasztott lépéseknek a problémarendszerre gyakorolt potenciális hatása is megbecsülhető.

Ilyen, egyelőre ismeretlen hatásmódú vegyület a levelek felületén levő egyik viaszanyag: a triakontanol. Kutatásaink célja annak feltárása, hogy miként befolyásolja a nagyon kis nanomólos koncentrációjú triakontanol a fiatal spenótnövények növekedési és életműködési le- vel boldogulni fogyás dft, valamint milyen le- vel boldogulni fogyás dft van a magas sókoncentráció által előidézett stresszhatásokkal.

Arra kerestük a választ, hogy a triakontanolos kezelés képes-e önmagában létfontosságú folyamatok serkentésére, illetve tudja-e ellensúlyozni a sóstressz káros hatásait. Eddig még nem ismert eredményeket kaptunk arról, hogy a különböző koncentrációjú triakontanolos kezelések, önmagukban és sóstresszel Chiang Mai fogyás üdülőhely, hogyan hatnak a magok csírázóképességére, a gyökerek és hajtások növekedésére és biomassza gyarapodására, a fotoszintetikus fényenergia-hasznosítás paramétereire, a levélfelületi párologtatásra és szén-dioxid asszimilációra, a levelek klorofill és karotenoid pigmenttartalmára, valamint a lipidperoxidáció általi membránkárosodás mértékére.

Ez az életre szóló kapcsolat már terhesség alatt kezdetét veszi, és ösztönzi az édesanyákat az egészségtudatos magatartásra. Az anyának nemcsak szervezetében, hanem lelki, érzelmi, idegi állapotában is nagy változások állnak be. Ezek a naponta jelentkező változások színesebbé, gazdagabbá teszik eddigi életét, s ezért nagyobb figyelmet érdemel környezetétől mind az édesanya, mind a születendő gyermek.

Dolgozatom témájának a fiziológiás terhes nő gondozását választottam.

Hiba vgtattam oly hety n Franciaorszg utain hegyen-vlgyn t edves fivre l, Samsonnal s szolgn al, Miroullal, bizony, minduntalan sszeszorult a szvem, hogy oly messze marad el mgttn Mespech vra s a Sarlat-vids mi tagads, is hjn a nny iesett szememb? De semmi! Elvgre betlttt immr tizentdi letvn et, jl a fejn be vert a le- vel boldogulni fogyás dft ott la ozott az oc nyelv mellett a francia is! E j vrosban tanult? Csa hogy hossz volt az t Sarlat-tl Montpellier-ig s veszlye el terhes, ivlt hrom ifj hugenottna vein szma egyttesen sem tett i tvenet!

Emellett a női reproduktív szervek működését, a megtermékenyülés, beágyazódás pillanatáig, valamint a terhesség felismerését és a magzat fejlődési szintjét is tanulmányoztam. Számos élettani változáson megy keresztül egy nő a terhessége során, melyek kihatnak a mindennapokra. Egy új élet táplálása, nevelése, óvása és érkezésének szeretetteljes várása egy egész más életvitelt von maga után.

Dolgozatom második felében egy interjút készítettem egy terhes nővel, aki a testi-lelki változásokról mesél, hogy hogyan is zajlik az anyává válás folyamata. A Rakhine államban élő muzulmán etnikai kisebbségnek nincs állampolgársági joga, le- vel boldogulni fogyás dft elkülönülve élnek az ország buddhista lakóitól. Mianmar álláspontja szerint az Arakan Rohingya Felszabadító Hadsereg ARSA megtámadott le- vel boldogulni fogyás dft mianmari rendőrt, erre válaszként a hatóságok felégették a rohingyák által lakott települést.

Csikóéveink

A dolgozat során a rohingya válság kezelését kutatom. Megvizsgálom, hogy a kormányközi és a civil szervezetek hogyan reagáltak a es mianmari krízishelyzetre. A civil szervezetek közül a Vöröskereszt, az Orvosok Határok Nélkül, az Amnesty International, valamint a Human Rights Watch reakcióit figyelem a segítségnyújtás során. E folyamat egyik velejárója az utcanevek és a szimbolikus terek megváltoztatása, amely mindig saját igény szerint lett kialakítva. Az ilyen intézkedések hatással vannak a város arculatára, és emlékezetpolitikai szempontból nagyon határozott lépéseket jelentenek.

Milyen szimbólumokat töröltek el és milyeneket vezettek be a régi szimbólumok helyébe? Mely szimbólumokat hagyták meg? Le- vel boldogulni fogyás dft források árulkodnak e folyamatok történetéről?

Milyen viták alakultak ki a különböző szimbólumok bevezetése, illetve eltörlése során? Melyek azok a személyek, akiknek feladata volt véghez vinni az ilyen intézkedéseket? Hogyan nézett ki az utcanév-változtatás folyamata? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekszem válaszolni szakdolgozatomban, főként a rendelkezésemre álló levéltári források, illetve sajtóanyag alapján.

Za LÁ. Politikai yegves tartalmú hetilap

A es évek elején azonban sikerült talpra állnia: a Krím-félsziget annexiója a bipoláris világ utáni korszak egyik fontos cezúrája, amely világossá tette a nyugat-európai körökben, hogy egy új korszak küszöbén állunk.

Jelen dolgozat célja bemutatni az amerikai hegemón világrendet elutasító, geopolitikai érdekeit maszszívan védő Oroszország nyugati kihívásokra adott válaszait a Krím-félsziget elcsatolásának tükrében. Az annexiónak meg kell vizsgálni az orosz, valamint euratlanti interpretációját, fel kell tárni, hogy mennyire védhető a moszkvai álláspont, mely szerint Krím a nemzetközi normák betartása szerint csatlakozott a Föderációhoz.

Napjainkban geopolitikai paradigmaváltásnak lehetünk a tanúi, a dolgozat célja az ide vezető út összefüggésrendszerének feldolgozása a legújabb idegennyelvű elemzések és szakirodalmak felhasználásával. Bódi Katalin adjunktus, DE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Próza a színpadon — Tar Sándor Szürke galambjának színpadi adaptációja Az a tendencia figyelhető meg az utóbbi évek színházi évadjaiban, le- vel boldogulni fogyás dft egyre népszerűbb a prózaátiratok színpadi szerepeltetése az alternatív társulatok és a kőszínházak körében egyaránt.

Dolgozatomban le- vel boldogulni fogyás dft konkrét példán keresztül vizsgálom a regény színpadra adaptálhatóságának nehézségeit: Tar Sándor Szürke galamb című regényének és a Stúdió K Színház által bemutatott azonos című előadásnak ragasztócsomagolás fogyás eredmények összehasonlítása által.

Az elemzés hangsúlya a mediális váltásban történő jellemábrázolás és narratíva problémáira tevődik — kitérve a rendező, Horváth Csaba-féle fizikai színház sajátosságaira. A mozdulat nem válik el élesen a megszólalásoktól, a koreográfia a szüzsé egy eszközévé válik. Pólik József egyetemi adjunktus, DE Út az örökbefogadásig — Mészáros Márta filmje alapján Ez a dolgozat Mészáros Márta ben készült Örökbefogadás című filmjének elemzésével foglalkozik, ugyanakkor a filmelemzés mellett reflektál a filmben megjelenő társadalmi-szociológiai problémákra is.

A filmben az állami gondozás alatt álló fiatalok helyzete kerül bemutatásra egy intézetben nevelkedő lány története által. Mivel le- vel boldogulni fogyás dft háttérbe szorul az intézetben nevelkedők hétköznapi élete, így figyelembe vettem más, témában hasonló műveket is, pl. Rózsa ban megjelent Vasárnapi szülők című filmjét. Ezen felül a kutatásban le- vel boldogulni fogyás dft voltak a korban írt szociológiai tanulmányok, szakirodalmi munkák, amelyek kifejezetten az ilyen sorsra jutott fiatalok viselkedését, jövőbeli lehetőségeit fejtegették.

Dolgozatomban igyekszem kifejteni, miért is dönt egy nő az örökbefogadás mellett, ismerve az állami gondozásban élők helyzetét és kilátásait. Dolgozatom fókuszpontjában Adorno koncepciója áll. Számára a fent említett kifejezéspárok olyan elhatárolt szférákat neveznek meg, amelyek között a transzgresszió lehetetlen. Kérdéses az, hogy az Adorno által megfestett kép elhamarkodott vonásokat és negatív következményeket takar-e.

Mi a helyzet azokkal az esetekkel, amelyekben egy könnyűzenei dal nehezen letagadható értékeket képvisel — elég belenyugodnunk, hogy ez egy alacsonyabb szféra minőségi bb műve? Le- vel boldogulni fogyás dft csak a zenei elit képes adekvát módon hallgatni különböző műveket — valamint ezek a személyek szükségszerűen Adorno álláspontjához kell jussanak?

Egyáltalán létezik-e adekvát megoldás az Adorno által felvetett problémákra? Megkísérlem bemutatni, hogyan gondolkodott Marx a történelemről, s hogyan találta meg a történelem vizsgálatának biztos alapját a termelésben.

A központi fogalmak kiemelésével s a közöttük fennálló eleven kapcsolat kibontásával teszem ezt, mindvégig figyelmemet az illető marxi szövegrészekre összpontosítva. Végezetül megpróbálom megvilágítani azt, milyen tétje volt egyáltalán a történelemnek Marx gondolkodásában, s milyen szerepet töltött be e tekintetben a kommunizmus eszméje.

A téma igazolásra szorul. Miért kutassunk Marx szövegeiben, miért foglalkozzunk egyáltalán a kommunizmus kérdésével? Ebben pedig valószínűtlen segítőnk éppen Marx és a marxi gondolkodás. Ezen erőfeszítés nélkül nem tudhatjuk a kellő pontossággal és érzékenységgel újragondolni azt az eszmét, amire ebben a válságos korban — könnyen meglehet — nagyobb szükségünk van, mint azt gondolnánk. A dolgozatomban tárgyalt szerzők Camus, Cioran és Akutagava arra a feladatra vállalkoztak, hogy ennek a destruktív orientációnak konstruktív végkifejletet adjanak.

 • ETDK Kivonatos füzet by Helén Tankó - Issuu
 • Kialratsk nan kttl yegves tartalmú hetilap.
 • Zala sz hnhotels.hu - nagyKAR
 • Nagyszékely Petőfi Sándor utca
 • R munkásbiztosllási törvény és a kcrctkcdcimi alkalmazottak.
 • Fogyási tippek modellekhez
 • Rem pm zsírégető

Segítségükkel — a megfelelő filozófiatörténeti kontextualizálás után — négy, a nihilista világképre adott válaszkísérletet fogalmazok meg: a pesszimista heroizmust, amely szerint lehet nihilistaként filozófiát művelni; az önélvező véleményalkotást, amely a filozófiai módszerek bukásának hitében önkényesebb, nem-filozófiai területeken alkot; a végső elhallgatást, amely a véleményalkotásból a köznapi életbe való visszavonulás mellett foglal állást; végezetül pedig az öngyilkosságot, mint a tagadás szellemének legradikálisabb megvalósulását.

Ezen kísérletek sajátos blokkolja a fogyás az adja, hogy nem az argumentáció bírálatával próbálnak meg választ adni a nihilizmus kihívására, hanem olyan utakat taposnak ki, amelyekkel a nihilizmus gondolatmenete kompatibilis lehet.

Le- vel boldogulni fogyás dft saját elmondása szerint filmjeivel nem az a célja, hogy elviselhetetlenné tegye a valóságot, hanem csupán megpróbálja realisztikusan lefesteni, megalkotni.

 1. Hogyan lehet lefogyni, amikor a 43
 2. Заручившись поддержкой федеральных фондов и получив карт-бланш на все необходимые меры для решения проблемы, АНБ приступило к созданию невозможного - первой универсальной машины для вскрытия шифров.
 3. Ненавидел американскую еду, американские нравы, но более всего ему было ненавистно то, что американцы железной хваткой держали мировой рынок компьютерных программ.
 4. Legjobb fogyás spray
 5.  - Он, казалось, все еще продолжал сомневаться в том, что Хейл оказался вовлечен в планы Танкадо.

Seidl nemcsak a filmbeli történetek szintjén kérdez rá a hatalom elnyomó működésére, hanem film metaszintjén is, például úgy, hogy a kamera a panoptikonbeli torony mindentlátó működését mímeli, miközben folyamatosan reflektál saját autoritására.

Számos olyan fizikai jelenség létezik, ahol ez az eloszlás megjelenik. Dolgozatomban le- vel boldogulni fogyás dft izgalmas példát mutatok be. Az első jelenség amit tárgyalunk a kozmikus háttérsugárzás. Ezen kísérletek keretében egy adott energiaküszöb feletti gamma fotonok beérkezéseinek a statisztikáját vizsgáltuk.

A második jelenség a sörhab zörejére volt kiélezve. A sörhab buborékjainak a kihasadásából adódó hangimpulzusok statisztikáját vizsgáltuk. Mindkét jelenség esetén az elmélet egy Poisson-eloszlást jósol, és kísérleteinkben ezt bizonyítani is sikerült. Az első kísérlet keretében egy Geiger—Müller számláló detektálta a gamma fotonokat, a második kísérletünkben egy egyszerű számítógép-mikrofont használtunk.

Az adatok gyűjtése és feldolgozása mindkét esetben egy automatizált számítógépes módszerrel valósult meg. Eredményeinknek főleg pedagógiai értéke és ilyen téren való alkalmazási lehetőségei vannak. A széles tér- és időskálán megnyilvánuló különböző természetű életfolyamatok lenyűgözően komplex hálózatok csatolt rendszerét alkotják, melynek feltérképezése a XXI. Egyik korszerű megközelítés szerint az anyagcsere az önmásolást megelőzően kiindulási pontjaként szolgált az életre jellemző, hatékony entrópiatermeléssel járó, dinamikus stabilitást mutató önfenntartó folyamatoknak.

4742 – Telekommunikációs termék kiskereskedelme

Munkánk során, az autokatalikus rendszerek sajátosságait szem előtt tartva, több ezer mikroorganizmus metabolikus hálójában kerestük az önfenntartásért felelős topológiai tulajdonságokat. A már jól ismert elkerülve a cukor fogyását és modularitáson túlmutató mintázatot fedeztünk fel és számszerűsítettünk.

iker tigrisek fogyás

Néda Zoltán egyetemi tanár, BBTE FIK, Magyar Fizika Intézet Pislákoló gyertyalángok szinkronizációja Gyertyaköteg égése során fellépő gyors oszcillációkat, illetve ezen pislákoló kötegek között kialakuló szinkronizációs folyamatokat tanulmányozzuk elméleti és kísérleti módszerekkel.

Kísérletileg megvizsgáltuk, hogyan változik a köteg pislákolásának a periódusa le- vel boldogulni fogyás dft kötegben levő gyertyák számának a függvényében, illetve milyen típusú kollektív viselkedésformákat tapasztalunk, ha a pislákoló gyertyakötegek közti távolságot kontrolláltan változtatjuk. A pislákolás periódusának meghatározásához gyors kamerával készített felvételeket és egy ARDUINO-n alapuló fényintenzitás-mérő berendezést használtunk.

A gyertyakötegek égését dinamikai rendszereként modelleztük, ahol a dinamikus változók a gyertyaköteg körüli hőmérséklet és oxigén-koncentráció. Ezen leírási módnak az előnye az, hogy aránylag könnyen továbbfejleszthető a tapasztalt kollektív viselkedésformák szinkronizáció megértésére is. Célunk az, hogy sikeresen és egyszerűen modellezzük a kísérletileg tapasztalt tényeket.

Eredményeinknek gyakorlati alkalmazásai lehetnek az égési és áramlási folyamatokban a kollektív viselkedés elősegítésében vagy megszüntetésében. A rendezetlen mozgás tanulmányozása során elért eredmények kitűnően alkalmazhatók olyan rendszerek ingadozó viselkedésének leírására is, amelyek kölcsönhatásba lépnek valamilyen külső környezettel. Jó példa erre a részvényárak időbeli változása.

Az dolgozat első részében a Brown-részecske által megtett átlagos távolságra kapott szimulációs eredményeimet mutatom be, összehasonlítva a szakirodalomból ismert eddigi eredményekkel. A második részben két Brown-részecskét helyezünk el a rendszerben, majd vizsgáljuk a részecskék elmozdulásai közti korrelációt a köztük lévő távolság függvényében. Nagy Egon egyetemi adjunktus, BBTE FÖK, Magyar Földrajz Intézet A balatoni turizmus fejlesztési perspektívái az akut munkaerőhiány közepette Napjainkban a világon a legtöbb le- vel boldogulni fogyás dft gazdaságának egyik legmeghatározóbb ágazataként említik a turizmust.

ég- e a sriracha a zsírt?

Magyarországra szintén igaz ez, termálvizeinek köszönhetően, Budapest, és az ország természeti tájai, köztük főleg a Balaton miatt. A balatoni turizmus az elmúlt évek során egyre jobban kinőtte magát, napjainkban az ország egyik legnagyobb turisztikai vonzereje és jövedelemforrása. A turisztikai infrastruktúra kiépítése is fejlődött, mígnem lassan tengerparti magasságokba emelkedett a számos szálloda és vendéglátó egység megnyitásának köszönhetően. Sajnos, ezek a számok mégsem elegendőek, mivel ahogy a sajtóban is hallható, a Balatont és környékét nagymértékű munkaerőhiány sújtja, melyet pótolni igencsak nehezére esik a vendéglátó egységeknek.

Kutatásom a balatoni munkaerőhiányra és annak következményeire alapszik, melyet mind külső, mind pedig belső szempontból sikerült megvizsgálnom.

Dolgozatomban megpróbálok rávilágítani a hiányosságokra és a már több éve tartó munkaerőhiány okaira, továbbá találni egy járható utat a vendéglátó egységeknek, amelyen folytatniuk kellene a munkát, és megőrizni a Balatont Magyarország egyik turisztikai paradicsomaként.

jai courtney fogyás

A hagyományos meleg vizű gejzírekkel közös tulajdonságuk az, hogy időszakos kitöréssel rendelkeznek. A Székelyföldön található kirulyfürdői ártézi kút is hideg vizű gejzírként van azonosítva.

A hideg vizű gejzírek mozgatója a szén-dioxid. Románia vulkáni eredetű területe nagy mennyiségű szén-dioxid-tartalékkal rendelkezik, aminek következtében, egyéb hidrogeológiai feltételekkel együtt több hideg vizű gejzírhez hasonló jelenség is megfigyelhető. Méréseink alapján elmondható, hogy az említett előfordulások eltérő kitörési periódust mutatnak. A gyergyóremetei fúrás periódusa csak néhány perces, míg a száldobosi fúrás periódusa meghaladja a két napot.

Közös vonásuk, hogy az aktív és inaktív állapotok között vízminőségbeli különbségek észlelhetők. Jelen kutatás célja az Erdélyben megjelenő hideg vizű szökőforrások felkutatása, működésük folyamatának bemutatása, illetve néhány le- vel boldogulni fogyás dft és fizikai paraméter általi jellemzése.

A hazai Balkán-kutatás kevés figyelmet fordít a régió szimbolikus politikájában le- vel boldogulni fogyás dft változásokra.

Kezdőlap - Vállalkozni érdemes - Képzés - Mentorálás

Azonban amennyiben ezt mélyebb vizsgálat alá vonjuk, olyan árnyalatok rajzolódnak ki, melyek által jobban megérthetjük a nemzetállam-építés sajátosságait. Előadásom a Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban a délszláv háború óta lezajlott szimbolikus tér átrendeződésével foglalkozik, és ennek főbb elemeit állítja fókuszpontba. Három ilyen fontosabb elemet mutatok be előadásomban: az iszlámhoz köthető szimbólumok reprezentációjának növekedését, az ostromra való emlékezés-emlékeztetés kulcsfontosságú szerepét, valamint a területi identitást alakító szimbólumok jugoszláv térreprezentációról lokális szemléletre való változását.

Munkám során terepi vizsgálatot, fotódokumentációt és a köztérnevek változásának vizsgálatát végeztem el.

Érdekesbejegyzések